รอบรั้ววิทยาลัย

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2563

"วันครู" นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของครู ที่เหล่าลูกศิษย์ได้พร้อมใจกันระลึกถึงพระคุณของครู เพราะครูคือเทียนส่องทางสร้างคนเป็นคนด้วยผลของการศึกษา นำความรู้มาให้โดยไม่หวังผลตอบแทน จึงกล่าวได้ว่า "ครู" เป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในวงการการศึกษา หรือที่ใครหลาย ๆ คนขนานนามว่า "แม่พิมพ์ของชาติ" 

สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันครูแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี 2488 ที่ได้มีการกำหนดให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกของ "คุรุสภา" และมีการจัดวันครูครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2500 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 นี้ ได้กำหนดคำขวัญวันครูไว้ว่า "ครูไทยรักศิษย์ คิดพัฒนา" ซึ่งนอกจากมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่คณะบูรพาจารย์ ยังได้ถือโอกาสนี้มอบรางวัล "ครูดีเด่น" ให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณครูผู้ที่เสียสละตนเพื่อศิษย์ อย่างที่โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ได้จัดวันครูและมอบรางวัลครูดีเด่น โดยมีบุคลากรจากวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับรางวัล “ครูดีเด่น” ด้านจิตอาสาสร้างสรรค์ชุมชน และด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และวิจัย จำนวน 8 คน ได้แก่

         1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม

         2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

         3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประสพสุข สร้อยทอง อาจารย์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

         4.นายหฤษฎ์ คล่องดี อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

         5.นายศุภโชค ปัดนา อาจารย์สาขาวิชาช่างยนต์

         6.นายบัญชา ใต้ศรีโคตร อาจารย์สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

         7.นายรชต มณีโชติ อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

         8.นางบัญชลี จันทรมานิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โดยมีนายมงคล รุณธาตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ภาพ/ข้อมูล : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม