รอบรั้ววิทยาลัย

เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

     
 

??? วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป