รอบรั้ววิทยาลัย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

22 ต.ค2561 เวลา 9.00 น งานกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยธาตุพนม พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ. ณ.อบต นาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม