รอบรั้ววิทยาลัย

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕

เชิญเข้าร่วม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๕

วันอังคารที่ ๔  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม