รอบรั้ววิทยาลัย

การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2561

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา13.00 น. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยธาตุพนมร่วมกับ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม จัดอบรมโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา ประจำปี 2561 รุ่นที่ 4 ให้กับบุคลากร และนักศึกษา ณ หอประชุม อาคารอำนวยการ วิทยาลัยธาตุพนม