รอบรั้ววิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน อาจารย์สาขาช่างยนต์

 

          ประกาศวิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานตามสัญญา  สาขาวิชาช่างยนต์

ดังรายละเอียดเอกสารแนบ

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร

ตึกอำนวยการ  วิทยาลัยธาตุพนม

โทร 042-540443, 042-540443