รอบรั้ววิทยาลัย

กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

          วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยวิทยาลัยธาตุพนม มอบหมายให้ นายประชาชาติ อ่อนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายภัทรวงค์ สิงห์ทอง หัวหน้างานกิจกรรม นำนักศึกษา ออกค่ายอาสาพัฒนาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการออกค่ายครั้งนี้ได้มีการสร้างโครงหลังคาสนามเด็กเล่นให้น้องๆ พร้อมทั้งได้มีการทำความสะอาด ทาสี อุปกรณ์เครื่องเล่น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยวิทยาลัยธาตุพนม ได้ไปส่งมอบสนามเด็กเล่น ณ. รร.บ้านขอนกว้าง ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

 

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์
ว.ธาตุพนม