รอบรั้ววิทยาลัย

โครงการ SCB Challenge กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 13 "นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน"

          เมื่อวันที่ 28-31 ตุลาคม 2561 อาจารย์รชต มณีโชติ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิศกรรมพลังงาน วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากโครงการ SCB Challenge กล้าใหม่...ใฝ่รู้ ปี 13 "นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน" โดยนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ร่วม workshop การคิดเชิงออกแบบ, การทำงานกับชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การจัดการโครงงานสู่เป้าหมาย และการจัดการการเงิน ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี