รอบรั้ววิทยาลัย

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐