รอบรั้ววิทยาลัย

สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2561

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มอบหมายให้ นางสาววันทนารี สุวรรณกลาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ฯ และนายประชาชาติ อ่อนคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียน รวมถึงการรู้จักศีลทั้ง 5 ข้อ ที่เราชาวพุทธควรปฏิบัติ ณ.เทศบาลตำบลธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม