สายตรงผู้อำนวยการ
ตำแหน่ง:
ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
ที่อยู่:
วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
457 ม.2 ถ.พนมพนารักษ์ ต.ธาตุพนม
ธาตุพนม
นครพนม
48110
โทรศัพท์:
042-540442
โทรสาร:
042-540443