รอบรั้ววิทยาลัย

NPU CHAMPIONS CUP ครั้งที่ 1

ผลการแบ่งสายและตารางการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน/นักศึกษา NPU CHAMPIONS CUP ครั้งที่ 1

วันที่ 21 - 28 มกราคม 2562 ณ สนามฟุตบอลวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม