รอบรั้ววิทยาลัย

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ดร พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือเป็นวันแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (แม่แห่งแผ่นดิน) เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยตลอดมาและตลอดไป ณ.หอประชุมวิทยาลัยธาตุพนม